Termini intervjua – Triple Win program

24.1.2018

Obavještavamo zainteresirane kandidate da će se intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj prema Javnom pozivu u okviru Triple Win programa održavati u periodu od 6.2. do  9.2.2018. godine na slijedećim lokacijama: 

6.2.2018. godine u Banja Luci, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske - filijala Banja Luka, ulica Save Mrkalja br.14 , od 9:00 do 17:00 sati;

7.2.2018. godine u Tuzli, u prostorijama J.U. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene bb  od 9:00 do 16:00 sati:

8.2.2018. godine u Sarajevu u prostorijama J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ložionička br. 4. od 9:00 do 16:00 sati;

9.2.2018. godine u Sarajevu u prostorijama J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ložionička br. 4. od 8:30 do 13:30 sati.