Direktor

22.12.2015

Vijeće ministara BiH je na 34. sjednici održanoj 09.12.2015. godine imenovalo gospodina Muamera Bandića za direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

CV