Zamjenik direktora

22.12.2015

Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH je gospodin Željko Tepavčević, diplomirani ekonomista.


Željko Tepavčević rođen je 28.5.1979. godine u Sarajevu, opština Centar. Osnovnu školu do 6-tog razreda pohađao u Sarajevu a završio u Opštini Nikšić. Srednju školu „28 juni“ pohađao je i završio u Istočnom Sarajevu. Diplomirao na Ekonomskom faultetu Univerziteta u Srpskom Sarajevu u septembru 2004. godine. Pohađa master studije-smjer poslovno upravlјanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Oženjen, otac troje djece. Živi u Opštini Istočna Ilidža.

Obavlјao je funkciju Načelnika odjelјenja za privredu i društvene djelatnosti u opštinskoj upravi Opštine Istočna Ilidža (2012-2015 godina). Takođe je bio na čelu, tima za lokalni ekonomski razvoj i centra za privlačenje investicija. Obavlјao je i poslove projekt menadžera u realizaciji projekata Ministarstva za lјudska prava i izbjeglice BiH koje su se implementirali na prostoru opštine Istočna Ilidža. Pohađao obuke, radionice i seminare iz oblasti javnih nabavki, izrade strateških dokumenata, upravlјanje projektim ciklusom, energetske efikasnosti, kao i kandidovanje projekata predpristupnim fondovima Evropske unije. Učestvovao u izradi Strategije razvoja opštine Istočna Ilidža kao i u izradi procedura u skladu sa normom ISO 9001:2008 vezanih za upravlјanje kvalitetom u Opštini Istočna Ilidža, bio je Predsjednik komisija za dodjelu opštinskih podsticaja, za izradu Strategija razvoja socijalne zaštite na području Opštine Istočna Ilidža. Takođe je bio na čelu tima za lokalni ekonomski razvoj i centra za privlačenje investicija.

U toku mandata energiju je usmjeravao na: ispunjavanje nadležnosti odjelјenja kojim je rukovodio a posebno na podizanje preduzetničke aktivnosti (organizovanje preduzetničkih časova i podizanja preduzetničkog duha kod mladih lјudi); pomoć malim i srednjim preduzećima; kandidovanje projekata za sprovođenje aktivnosti oko privlačenja domaćeg i stranog investicionog kapitala u lokalnu zajednicu; saradnju sa nevladinim sektorom (inicirao je potpisivanje sporazuma između Opštinske uprave i nevladinih organizacija uklјučujući i sportske organizacije koji je na kraju usvojen i potpisan); razvoj polјoprivredne proizvodnje na prostoru opštine Istočna Ilidža; kreiranje planova i realizaciju podsticaja za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kao i polјoprivredne proizvodnje. Inicirao je, i u saradnji sa privatnim partnerom pomogao u realizaciji svih zakonskih aktivnosti oko registracije javno privatnog preduzeća na prostoru opštine Istočna Ilidža. Inicirao je i potpisivanje sporazuma sa obrazovnim institucijama (Polјoprivredni i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu) o poslovno tehničkoj saradnji u cilјu izrade Strategije razvoja polјoprivrede i energetske efikasnosti na prostoru opštine Istočna Ilidža.

Na osnovu gore navedenog je učestvovao na forumima i seminarima iz gore navedenih oblasti uz učešće i gostovanja na medijima i izdavanje članaka u štampanim  medijima.

Od 24.12.2015. godine obavlјa poslove zamjenika direktora Agencije za rad i zapošlјavanje BiH.