Unutrašnja organizacija

24.5.2012

 

Kabinet direktora

 
 

 

         

 

 
 

Tehnički sekretar

   

Direktor

   

Stručni savjetnik za poslove prevođenja

 
 

 

         

 

 
 

Vozač/Kurir

 

 

Zamjenik direktora

 

 

Stručni saradnik za odnose sa javnošću, informisanje i izdavaštvo

 
                 

Sektor za međunarodnu saradnju i  domaće tržište rada

         

Sektor za  pravne, kadrovske, opće i računovodstvene poslove

Pomoćnik direktora

         

Pomoćnik direktora

Odsjek za međunarodnu saradnju

Odsjek za domaće tržište

         

Odsjek za pravne opće i kadrovske poslove 

Odsjek za računovodstvene poslove 

Šef odsjeka

Šef odsjeka

         

Šef odsjeka

Šef odsjeka

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju

Stručni savjetnik za praćenje stanja na domaćem tržištu rada

         

Stručni savjetnik za pravne i legislativne poslove

Stručni saradnik za javne nabavke

Stručni savjetnik  za koordinaciju u oblasti evropskih integracija

Stručni savjetnik za projektovanje baze podataka

         

Stručni saradnik za ljudske resurse i poslove obuke

Referent za finansijsko- materijalne poslove, knjigovodstvo i likvidaturu

Stručni savjetnik za praćenje stanja i zapošljavanja na međunarodnom tržištu rada

Viši stručni saradnik za prikupljanje i obradu podataka i sistem programer

         

Referent za protokol i arhivu

Referent za blagajničko poslovanje i obračun plata

Stručni saradnik za realizaciju međudržavnih sporazuma (2)

Stručni saradnik za koordinaciju sa zavodima za zapošljavanje (2)

         

Referent za poslove umnožavanja i dostavu dokumentacije

 

Samostalni referent za saradnju sa inostranstvom

Stručni saradnik za upravljanje projektima

         

Higijeničar poslovnog prostora

 

Administrativno-informacioni referent