Pregled stanja tržišta rada na dan 31. jula 2020. godine

10.9.2020

Na dan 31.7.2020. u Bosni i Hercegovini je bilo 426.252 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 4.952 osobe ili 1,18%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 243.580 ili 57,14% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je veća za 19.143 osobe ili 4,7%. Rast nezaposlenosti je uzrokovan smanjenom ekonomskom aktivnošću uslijed pandemije Covid-19, te se nezaposlenost od početka pandemije povećala za 23.364 osoba ili 5,8%.

Nezaposlenost se povećala u Federaciji BiH za 4.041 osobu (1,24%), u Republici Srpskoj za 777 osoba (0,21%) i u Brčko distriktu BiH za 134 osobe (1,92%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.7.2020. godine je slijedeća:

NKV 112.139 ili 26,31%, od toga 46.321 (25,36%) muškarac i 65.818 (27,02%) žena;

PKV-NSS 7.136 ili 1,67%, od toga 3.520 (1,93%) muškaraca i 3.616 (1,48%) žena;

KV 134.020 ili 31,44%, od toga 71.743 (39,27%) muškaraca i 62.277 (25,57%) žena;

VKV 1.571 ili 0,37%,  od toga 1.289 (0,71%) muškaraca i 282 (0,12%) žene;

SSS 124.550 ili 29,22%, od toga 45.797 (25,07%) muškaraca i 78.753 (32,33%) žene;

VŠS 7.197 ili 1,69%, od toga 2.507 (1,37%) muškaraca i 4.690 (1,93%) žena;

VSS 39.639 ili 9,30%, od toga 11.495 (6,29%) muškaraca i 28.144 (11,55%) žene.

U julu je brisano ukupno 14.617 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 7.069 žena. Od ovog broja zaposleno je 10.684 osoba, od čega 5.081 žena.

Istovremeno je za 10.746 osoba prestao radni odnos, od čega 5.853 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.135 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u junu 2020. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 804.028, a od toga je 346.329 žena. U odnosu na maj 2020. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juni 2020. godine iznosila je 34,4% i u odnosu na maj 2020. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.