Pregled stanja tržišta rada na dan 31. marta 2022. godine

10.5.2022

Na dan 31.3.2022. u Bosni i Hercegovini je bilo 371.982 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 3.707 osoba ili 0,99%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 213.936 ili 57,51% su žene. U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 34.736 osobu ili 8,54%. U odnosu na početak pandemije Covid-19, nezaposlenost se smanjila za 31.199 osoba ili 7,74%.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.703 osobe (0,91%) u Republici Srpskoj za 806 osoba (1,12%) i u Brčko distriktu BiH za 198 osoba (3,39%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.3.2022. godine je slijedeća:

NKV 101.615 ili 27,32%, od toga 42.140 (26,66%) muškaraca i 59.475 (27,80%) žena;

PKV-NSS 5.960 ili 1,60%, od toga 2.928 (1,85%) muškaraca i 3.032 (1,42%) žene;

KV 117.535 ili 31,60%, od toga 62.006 (39,23%) muškaraca i 55.529 (25,96%) žena;

VKV 1.173 ili 0,32%, od toga 961 (0,61%) muškarac i 212 (0,10%) žena;

SSS 106.449 ili 28,62%, od toga 38.146 (24,14%) muškaraca i 68.303 (31,93%) žene;

VŠS 6.396 ili 1,72%, od toga 2.222 (1,41%) muškarca i 4.174 (1,95%) žene;

VSS 32.854 ili 8,83%, od toga 9.643 (6,10%) muškarca i 23.211 (10,85%) žena.

U martu je brisano ukupno 20.894 osobe sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.563 žene. Od ovog broja zaposleno je 10.506 osoba, od čega 5.252 žene.

Istovremeno je za 9.519 osoba prestao radni odnos, od čega 4.460 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.900 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2022. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 839.415, a od toga je 371.638 žena. U odnosu na januar 2022. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2022. godine iznosila je 30,9% i u odnosu na januar 2022. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.